U rujnu 2021. napisan je znanstveni pregled o vezi COVID-19 i 5G mreže. Javna zdravstvena politika usredotočena je na virus teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS-CoV-2) i njegove učinke na zdravlje ljudi, dok su okolišni čimbenici uglavnom zanemareni. Razmatrajući epidemiološku trijadu (agent-domaćin-okolina) primjenjivu na sve bolesti, autori su istražili mogući čimbenik okoliša u pandemiji COVID-19: ambijentalno radiofrekventno zračenje iz bežičnih komunikacijskih sustava uključujući mikrovalove i milimetarske valove. SARS-CoV-2, virus koji je izazvao pandemiju COVID-19, pojavio se u Wuhanu u Kini nedugo nakon implementacije u cijelom gradu (peta generacija [5G] bežičnog komunikacijskog zračenja [WCR]) i brzo se proširio globalno, u početku pokazujući statističku povezanost s međunarodnim zajednicama s nedavno uspostavljenim 5G mrežama. U ovoj su studiji znanstvenici ispitali recenziranu znanstvenu literaturu o štetnim biološkim učincima WCR-a i identificirali nekoliko mehanizama pomoću kojih je WCR mogao pridonijeti pandemiji COVID-19 kao toksični kofaktor okoliša. Primjenjujućo interdisciplinarni pristup biofizike i patofiziologije, autori raspravljaju o važnosti dokaza prema kojima WCR može: (1) uzrokovati morfološke promjene u eritrocitima koje mogu doprinijeti prekomjernoj koagulaciji; (2) ometati mikrocirkulaciju i smanjuju razinu eritrocita i hemoglobina što pogoršava hipoksiju; (3) pojačati disfunkciju imunološkog sustava, uključujući imunosupresiju, autoimunost i hiperinflamaciju; (4) povećati stanični oksidativni stres i proizvodnju slobodnih radikala što rezultira vaskularnim ozljedama i oštećenjem organa; (5) povećati intracelularni Ca2+ neophodan za virusnu replikaciju i oslobađanje i (6) pogoršavati srčane aritmije i srčane poremećaje. Ovi bi nalazi mogli biti izuzetno važni za pacijente. Naime WCR je postao sveprisutni ekološki stresor za koji autori pretpostavljaju da bi mogao pridonijeti štetnim zdravstvenim ishodima pacijenata zaraženih SARS-CoV-2 i pogoršati tok pandemije COVID-19. Stoga preporučamo da svi ljudi, posebno oni koji pate od infekcije SARS-CoV-2, smanje svoju izloženost WCR-u koliko god je to razumno moguće dok daljnja istraživanja bolje ne razjasne sustavne zdravstvene učinke povezane s kroničnom izloženošću WCR-u. To što telekomunikacijski i ostali zainteresirani lobiji negiraju eventualne zdravstvene probleme nakon izlaganja WCR ne znači ništa. Podsjetimo se samo koliko je dugo naftni lobi negirao štetnost sadržaja olova u benzinu te koliko je dugo trebalo do primjene bezolovnog benzina.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime