U proljeće 2020. godine Hrvatski Sabor dao je ovlasti Stožeru civilne zaštite da IZVANREDNO ograniči ljudska prava i građanske slobode.
U Prijedlogu zakona br. 860 koji je izglasan u Saboru dvotrećinskom većinom, a kojim se ovlasti daju Stožeru civilne zaštite da donosi i provodi odluke, taj mandat odavno je istekao jer u istom tom prijedlogu zakona broj 860 na stranici br. 4 u članku 2 stoji slijedeće:
“Propisuje se stupanje na snagu Zakona. Imajući u vidu razloge predložene dopune Zakona o sustavu civilne zaštite predlaže se najkraće vakacijsko razdoblje.”
To je bilo 17.03.2020.g.
U članku 88. Ustava RH piše da Hrvatski sabor može, najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, OSIM onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave.
Uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije.
Isteklo 17.03.2021. godine, a sabor nije odlučio drugačije.
Zakon, kao i ovlasti koje su proizašle iz tog zakona i koje daju Stožeru civilne zaštite je NIŠTAVAN i ovlasti ne vrijede ništa jer po tom pitanju, taj isti zakon je NEVAŽEĆI i Stožer nema nikakve ovlasti već punih 8 mjeseci i 10 dana da donosi bilo kakve odluke.
Slijedom naprijed navedenog Nacionalni stožer Civilne zaštite a samim time i niži stožeri po županijama, gradovima i općinama protuustavno i nezakonito ograničavaju slobode i prava čovjeka i građanina opisana u Ustavu RH.
Molim struku da me ispravi ako nisam u pravu.
Autor, Maras Gordana

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime