Malo duže pamteći sjećaju se viceva Radio Erevana imitiranih u formi pitanja i odgovora na način:
N. N. je pitao Radio Erevan“ „Radio Erevan odgovara“.

Po sjećanju, jedan od boljih je bio: „Je li istina da su na dan Oktobarske revolucije, na Crvenom trgu u Moskvi, dijelili automobile?“

Odgovor je bio: „Istina je, ali to nije bilo u Moskvi, već u Lenjingradu. Nije bilo na dan Oktobarske revolucije, nego na dan početka proljeća. I nije bilo na Crvenom trgu nego na Trgu Puškina. I nisu dijelili automobile, već su krali bicikli.“

Obećanja premijera Plenkovića, kako će vratiti INA-u u hrvatske ruke se sjetim svako malo kada kroz Sisak prolaze kompozicije s cisternama naše, izuzetno kvalitetne nisko sumporne nafte Mađarima. Količina domaće nafte dovoljna za kapacitet rafinerije, u vrijeme kada je bila naša i prerađivala se u Sisku. Kako se radi o nisko sumpornoj nafti, kao jedan od produkata je bio i petrol koks, koji se upravo zbog malog sumpora mogao koristiti i za izradu elektroda za elektrolizu aluminija.

Da je Radio Erevana, onda bi se stanje s naftnom industrijom najbolje moglo opisati na način: „Je li istina da će premijer Plenković vratiti u hrvatsko vlasništvo INU?”“Istina je. Ali neće vratiti INU, već će pokloniti naftu!“

Pitanje za Radio Erevana: Tko je vlasnik ? Odgovor Radia: Josip Rechner, jer on je prodavao objekte u zoni, a “kupci” nisu plaćali, već samo Rechneru davali zasluženu proviziju. 

Neku sitnicu od te provizije su zasluženo primili suci riječkih sudova P-599/02 ; P-3156/03 ; P-190/2009. i… 

 

Radovan Smokvina